Ons team

Ing. Robert Wagenveld, Algemeen Directeur en oprichter

Robert heeft QM Environmental Services Ltd., een Engelse onderneming, in januari 2005 opgericht. Vanwege de BREXIT zijn in januari 2018 de ondernemingen QM Environmental International B.V. en QM Environmental Services Nederland B.V.  opgericht met als doel de activiteiten van QM Environmental Services Ltd. in Nederland en de rest van de Europese Unie over te nemen. Robert is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming, marketing, financiën, verkoop en de ondersteuning van QM’s internationale distributeurs.

Voor QM Environmental Services was Robert de medeoprichter van Bioscience Europe B.V. en werkte daarvoor als product manager en projectmanager bij B.C.T. Nederland B.V.

Robert heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde microbiële producten voor afvalwaterzuivering, bodemsanering, algen controle, geur controle en afvoer, vet-/pompput en rioolonderhoud. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van ontwerp en uitvoering van in situ bodemsanering.

Robert is afgestudeerd in de richting biotechnologie aan de Poly Technische Faculteit van de HR&O te Rotterdam.

Gianpiero trad in februari 2022 in dienst bij QM Environmental International. Hij is verantwoordelijk voor de orderverwerking, logistiek en andere administratieve taken binnen QM.

Gianpiero, oorspronkelijk afkomstig uit Italië, studeerde in Florida en behaalde een doctoraat in de antropologie. Hij werkte sinds zijn aankomst in Nederland in 2020 in een laboratorium en logistiek.

Gianpiero Caso – Administratief en logistiek medewerker