Praktijkverslag | overzicht
QM Environmental International producten zijn goed gedocumenteerd in praktijkverslagen en white papers. Op deze pagina vindt u een selectie van verslagen die beschrijven hoe het gebruik van MicroCat, EOS-producten en de Dry Vapor Unit probleemhebbers succesvol hebben geholpen.
Vet & Geur Controle in Rioolnetwerken
Hinderlijke geuren in rioleringen worden vaak veroorzaakt door waterstofsulfide (H2S), daarnaast veroorzaken vetten verstoppingen en extra onderhoudskosten in gemalen. Klik op de knop voor meer informatie.
Draadvormers & Schuimvorming controle
Draadvormige (filamenteuze) micro-organismen kunnen serieuze problemen veroorzaken m.b.t. de bezinking van het zuiveringsslib in de nabezinking en schuimvorming in de beluchtingstanks. Klik op de knop voor meer informatie.
Ammoniakgas Emissie Controle in Varkens & Pluimveestallen
Langdurige blootstelling aan ammoniakgas veroorzaakt serieuze gezondheidsproblemen bij mens en dier. Varkens en pluimveehouderijen produceren hoge gehalten ammoniakgas in de stallen als gevolg van de hoge concentratie dieren die daar gehouden worden. Klik op de knop voor meer informatie.
Optimalisatie van de Nitrificatie
De omzetting van ammonium naar nitraat in afvalwaterbehandelingssystemen is een essentiële stap bij het verwijdering nutriënten uit huishoudelijk en industrieel afvalwater met als doel het voorkomen van eutrofiëring van het oppervlakte water. Nitrificatie is een gevoelig microbieel proces dat regelmatig verstoort wordt. Klik op de knop voor meer informatie.
Bioremediatie van verontreinigde grond & grondwater
Verontreinigde grond en grondwater vereist sanering om verdere verspreiding van de verontreiniging en milieuaansprakelijkheid te voorkomen. Klik op de knop voor meer informatie.
Algen Controle
Algengroei in vijvers, commerciële visvijvers/kwekerijen of open wateren die gebruikt worden voor recreatie, kan effectief onder controle gehouden worden m.b.v. bioaugmentatie. Klik op de knop voor meer informatie.
Vet Controle & Reiniging in Restaurant Keukens
Vet ophoping op vloeren, in afvoeren en in vetafscheiders vormt een aanzienlijk onderhoudsprobleem voor restauranthouders/managers. Klik op de knop voor meer informatie.
Atmosferische Geur Controle
Geuren die in de atmosfeer worden uitgestoten door industrieën, afvalverwerking & transportbedrijven en riool/afvalwaterzuiveringsinstallaties vormen steeds vaker een probleem voor omwonenden. Behandeling om overlast te voorkomen is inmiddels een vereiste. Klik op de knop voor meer informatie.