Afvalwater | Industrie

QM Environmental International biedt een breed scala aan oplossingen voor het optimaliseren van biologische afvalwaterzuiveringsprocessen en geurbestrijding onder de naam MicroCat® bioaugmentatie producten, MicroCat®-SBP doseertechnologie en de Dry Vapor Unit voor geurcontrole.

MicroCat® producten zijn microbiële formuleringen die worden toegepast om biologisch afbraakprocessen op te starten, te herstellen of te verbeteren. MicroCat® producten zijn mengsels van veilige, natuurlijke ingrediënten. Deze omvatten micro-organismen (bacteriën en schimmels), enzymen, surfactants, voedingsstoffen, adsorberende stoffen en buffers. MicroCat® producten zijn verkrijgbaar in droog poeder, in vloeibare en vaste vorm.

MicroCat® producten kunnen worden gebruikt in biologische behandelingssystemen, variërend van actief slib systemen tot trickling filters, van vast bed biofilter tot MBBR systemen voor de behandeling van afvalstoffen variërend van gechloreerde aromaten tot ammonia.

Door de bestaande microbiële populaties te ondersteunen en te versterken, verbeteren de  MicroCat® producten de natuurlijke biologische afbraak van afvalwater van raffinaderijen, pulp & papier-, chemische-, staal- en textielfabrieken. Wanneer ze op de juiste wijze worden toegepast, zoals aanbevolen door het team van doorgewinterde professionals van QM Environmental International, kan het gebruik van MicroCat® bioaugmentatie-formules resulteren in een stabielere en efficiëntere werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie met als gevolg een verbeterde algehele effluentkwaliteit voor ook moeilijk te behandelen afvalwaters.

Operationele problemen in het biologische deel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties in deze industriële sectoren kunnen opgelost en voorkomen worden door gebruik te maken van MicroCat®-formuleringen.

MicroCat producten voor industriële toepassingen zijn geformuleerd om:

 • Biodegradatie en reductie van koolwaterstoffen
 • Vermindering van de hoeveelheid zuiveringsslib
 • Herstel van de micronutriënten balans
 • Bestrijding van filamenteuze micro-organismen / verbetering slibbezinking
 • Afbraak van cellulose, lignine en andere bijproducten vanuit de pulp en papier industrie
 • Reductie van waterstofsulfide (H2S) gehalten
 • Absorberen en afbreken van olieresidu
 • En nog veel meer

MicroCat formuleringen worden toegepast in de volgende industriële sectoren:

 • Levensmiddelenindustrie
 • Zware proces industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Pulp & Paper industrie
 • Textiel industrie
 • Olie Raffinaderijen / Petrochemische industrie

MicroCat®-SBP – Bioaugmentatie gemakkelijk gemaakt!

Bacteriële immobilisatie voor uw biologische afvalwaterzuivering

De SBP-capsules zijn uitgerust met micromembranen die werken als een MBR (Membraan Bioreactor). De membranen houden de MicroCat® bacteriën in de capsule, gescheiden van het afvalwater.

Afvalwater en verontreinigingen passeren de membranen waardoor de bacteriën in de capsule worden gevoed en de verontreinigingen kunnen afbreken.

Download de MicroCat®-SBP brochure for more information.

s.

De Dry Vapour Unit is een innovatief geur neutraliserend systeem dat kan worden gebruikt voor het deodoriseren van lucht in gebouwen en buitenlocaties die te kampen hebben met stankoverlast. Voor industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties kan de Dry Vapour Unit het volgende realiseren:

 • Geurneutralisatie in slibontwatering gebouwen
 • Geuren afkomstig uit slib opslagtanks neutraliseren
 • Geur controle langs erfafscheidingen
 • Bijna elk geurprobleem waarmee afvalwaterzuiveringsprofessionals geconfronteerd worden

Meer dan alleen een product

Bij QM Environmental International zijn we gericht op het produceren van resultaten, niet alleen het verkopen van producten. We willen het probleem bij de wortel aanpakken en niet alleen de symptomen behandelen. Daarom zetten we de MicroCat® formuleringen en Dry Vapour Units pas in na een gedegen probleemanalyse en onderzoek door ons team van doorgewinterde professionals. Met als resultaat dat, MicroCat® bioaugmentatie en Dry Vapour Unit geur controle, industriële afvalwaterzuiveringen helpen bij het behalen van:

 • Consistente, meer stabiele operaties
 • Lagere onderhoudskosten en milieuaansprakelijkheid
 • Betere effluentkwaliteit
 • Minder klachten vanuit de omgeving over geurhinder

Of ze nu worden toegepast als onderdeel van een routinematig onderhoudsplan of in een noodgeval, MicroCat® microbiële formuleringen en de Dry Vapour Unit kunnen uw, raffinaderij, levensmiddelen-, pulp & papier-, (Petro)chemische, staal- of textielfabriek helpen bij het realiseren van een stabiele, duurzame werking onder piekbelasting.

Klik hier om te lezen hoe onze producten helpen bij het oplossen van nitrificatie problemen in industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Klik hier om te lezen hoe onze producten helpen bij het oplossen van slibbezinkingsproblemen veroorzaakt draadvormige micro-organismen in industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Klik hier om te lezen hoe de Dry Vapour Unit kan helpen bij het controleren van geuren afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Of neem contact op met QM Environmental International om te ontdekken wat MicroCat® en de Dry Vapour Unit voor uw bedrijf kunnen betekenen.