Afvalwater | Communaal

QM Environmental International biedt een breed scala aan oplossingen voor het optimaliseren van biologische afvalwaterzuiveringsprocessen en geurbestrijding onder de naam MicroCat® bioaugmentation products, MicroCat®-SBP doseertechnologie en de Dry Vapor Unit geurbestrijdingstechnologie.

MicroCat®-producten zijn microbiële formuleringen die worden toegepast om biologische afbraakprocessen op te starten, te herstellen of te verbeteren. MicroCat-producten zijn mengsels van veilige, natuurlijke ingrediënten. Dit zijn onder meer micro-organismen (bacteriën en schimmels), enzymen, surfactanten, voedingsstoffen, adsorbentia en buffers. MicroCat-producten zijn verkrijgbaar in droge, vloeibare en vaste vorm.

MicroCat-producten kunnen worden gebruikt in biologische behandelingssystemen, variërend van actief slib systemen tot trickling filters, van vast bed biofilters tot MBBR systemen voor de behandeling van afvalstoffen variërend van gechloreerde aromaten tot ammonia. De MicroCat producten zijn ontwikkeld om de volgende zaken op rioolwaterzuiveringen te behandelen, te voorkomen of mogelijk te maken:

 • Geur en corrosie veroorzaakt door waterstofsulfide (H2S)
 • De niet chemische behandeling van slechte slibbezinking in secundaire bezinktanks
 • Problematische schuimvorming
 • Reductie van grillige BZV en CZV gehalten
 • Vetophopingen
 • Onvoldoende ammonium oxidatie (nitrificatie)
 • Bijna elk probleem waarmee rioolwaterbehandelaars mee te maken hebben

MicroCat®-SBP – Bioaugmentatie gemakkelijk gemaakt!

Bacteriële immobilisatie voor uw biologische afvalwaterzuivering

De SBP-capsules zijn uitgerust met micromembranen die werken als een MBR (Membraan Bioreactor). De membranen houden de MicroCat® bacteriën in de capsule, gescheiden van het afvalwater.

Afvalwater en verontreinigingen passeren de membranen waardoor de bacteriën in de capsule worden gevoed en de verontreinigingen kunnen afbreken.

Download de MicroCat®-SBP-brochure voor meer informatie.

s.

De Dry Vapour Unit is een innovatief geur neutraliserend systeem dat kan worden gebruikt voor het deodoriseren van lucht in gebouwen en buitenlocaties die te kampen hebben met stankoverlast.
Voor communale afvalwaterzuiveringsinstallaties kan de Dry Vapour Unit het volgende realiseren:

 • Geurneutralisatie in slibontwatering gebouwen
 • Geuren afkomstig uit slib opslagtanks neutraliseren
 • Geur controle langs erfafscheidingen
 • Bijna elk geurprobleem waarmee afvalwaterzuiveringsprofessionals geconfronteerd worden

Meer dan alleen een product

Bij QM Environmental International zijn we gericht op het produceren van resultaten, niet alleen het verkopen van producten. We willen het probleem bij de wortel aanpakken en niet alleen de symptomen behandelen. Daarom zetten we de MicroCat formuleringen en Dry Vapour Units pas in na een gedegen probleemanalyse en onderzoek door ons team van doorgewinterde professionals.

Klik hier om ons systeemevaluatieformulier te downloaden, dat de eerste stap in ons onderzoeksproces zal vormen.

Dit heeft als resultaat dat, MicroCat bioaugmentatie en Dry Vapour Unit geur controle, communale afvalwaterzuiveringen helpen bij het behalen van:

 • Consistente, meer stabiele operaties
 • Lagere onderhoudskosten en milieuaansprakelijkheid
 • Betere effluentkwaliteit
 • Minder klachten vanuit de omgeving over geurhinder

Of ze nu worden toegepast als onderdeel van een routinematig onderhoudsplan of in een noodgeval, MicroCat microbiële formuleringen en de Dry Vapour Unit kunnen uw, raffinaderij, levensmiddelen-, pulp & papier-, (Petro)chemische, staal- of textielfabriek helpen bij het realiseren van een stabiele, duurzame werking onder piekbelasting..

Klik hier om te lezen hoe onze producten helpen bij het oplossen van nitrificatie problemen in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Klik hier om te lezen hoe onze producten helpen bij het oplossen van slibbezinkingsproblemen veroorzaakt draadvormige micro-organismen in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Klik hier om te lezen hoe de Dry Vapour Unit kan helpen bij het controleren van geuren afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Of neem contact op met QM Environmental International om te ontdekken wat MicroCat® en de Dry Vapour Unit voor uw r.w.z.i. kan betekenen.