Veestallen & Mestverwerking

Intensieve veehouderij, ook wel bekend als de bio-industrie, is een productiebenadering van dieren om de productieoutput te maximaliseren, terwijl de productiekosten tot een minimum worden beperkt. Intensieve industriële landbouw is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor het mondiale milieu door het verschraling van het ecosysteem en de uitstoot van broeikasgassen. De industriële productie van varkens en pluimvee is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen en zal naar verwachting nog groter worden. Op intensieve varkenshouderijen worden de dieren over het algemeen op betonnen roostervloeren gefokt. De mest wordt meestal opgeslagen in de vorm van een slurry (slurry is een vloeibaar mengsel van urine en ontlasting). Tijdens opslag op de boerderij stoot slurry methaan en ammoniak uit en wanneer mest op het land wordt verspreid, stoot het stikstofoxide af en veroorzaakt het stikstofvervuiling van land en water. Pluimveemest van boerderijen stoot hoge concentraties stikstofoxide en ammoniak uit. Grote hoeveelheden en concentraties afval worden geproduceerd. Luchtkwaliteit en grondwater lopen gevaar wanneer dierlijk afval niet correct wordt gerecycled.

QM Environmental International biedt diverse oplossingen die kunnen worden gebruikt om deze emissies te verwerken.

De oplossingen van QM Environmental International omvatten:

 • MicroAktiv-DL, een microbiële formulering voor het vloeibaar maken en ontgeuren van dierlijke mest
 • MicroAktiv-BS, een bioactivator die van nature voorkomende bacteriën in de mest stimuleert om de ammoniakemissie te verminderen
 • Dry Vapour Odour Controle systeem, Een innovatief geurbestrijdingssysteem om geuremissies in de omgeving van de stallen te verminderen.

Onze oplossingen worden gebruikt bij:

 • Mesterijen (varkens, kippen, runderen, enz.)
 • Melkveehouderijen (Geiten, koeien)

De QM Environmental International oplossingen helpen bij:

 • Gemakkelijker pompen van mest uit opslagkelders, silo’s en depots
 • Vermindering van ammoniak- en waterstofsulfidegas in stallen
 • Minder geuremissie in de omgeving

Verbeterde levensomstandigheden voor de dieren hetgeen resulteert in:

 • Minder diersterfte
 • Verbeterde gezondheid
 • Verhoogde voedsel conversie

Meer dan alleen een product

Bij QM Environmental International zijn we gefocust op het behalen van resultaten, niet alleen op het verkopen van producten. Wij streven ernaar het kernprobleem achter afvalverwerkingsproblemen op te lossen, en niet alleen de symptomen te behandelen. Daarom zetten wij onze oplossingen pas in na een locatieonderzoek door ons team van ervaren professionals.

Als gevolg hiervan kunnen onze oplossingen het volgende bereiken:

 • Consistente, stabielere resultaten
 • Verhoogde inkomsten uit de veehouderij
 • Betere mestbemestingswaarde

 

Klik hier om meer te lezen over hoe onze producten de ammoniakuitstoot in varkens- en pluimveestallen hielpen oplossen en de prestaties verbeterden.

Neem contact op met QM Environmental International om erachter te komen wat MicroAktiv voor u kan betekenen.