Veestallen & Mestverwerking

Intensieve veehouderij, ook wel bekend als de bio-industrie, is een productiebenadering van dieren om de productieoutput te maximaliseren, terwijl de productiekosten tot een minimum worden beperkt. Intensieve industriële landbouw is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor het mondiale milieu door het verschraling van het ecosysteem en de uitstoot van broeikasgassen.

De industriële productie van varkens en pluimvee is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen en zal naar verwachting nog groter worden. Op intensieve varkenshouderijen worden de dieren over het algemeen op betonnen roostervloeren gefokt. De mest wordt meestal opgeslagen in de vorm van een slurry (slurry is een vloeibaar mengsel van urine en ontlasting). Tijdens opslag op de boerderij stoot slurry methaan en ammoniak uit en wanneer mest op het land wordt verspreid, stoot het stikstofoxide af en veroorzaakt het stikstofvervuiling van land en water. Pluimveemest van boerderijen stoot hoge concentraties stikstofoxide en ammoniak uit.

Grote hoeveelheden en concentraties afval worden geproduceerd. Luchtkwaliteit en grondwater lopen gevaar wanneer dierlijk afval niet correct wordt gerecycled.

QM Environmental International biedt diverse oplossingen die kunnen worden gebruikt om deze emissies te verwerken.

QM Environmental International oplossingen omvatten:

 • MicroCat-DL, een microbieel product voor het vloeibaar maken van dierlijke mest
 • QM-BioStable, een vloeibare bioactivator die natuurlijk in de mest voorkomende bacteriën stimuleert om ammoniak emissies te verlagen. Verbeterd de luchtkwaliteit in de stal waardoor de dieren zich beter ontwikkelen
 • Dry Vapour Odour Control, een innovatief geur controle systeem voor het verminderen van de geuruitstoot in en rondom stallen.
Onze oplossingen worden gebruikt bij:

 • Mesterijen (varkens, kippen, runderen, enz.)
 • Melkveehouderijen
De QM Environmental International oplossingen helpen bij:
 • Gemakkelijker pompen van mest uit opslagkelders, silo’s en depots
 • Vermindering van ammoniak- en waterstofsulfidegas in stallen
 • Minder geuremissie in de omgeving

 

Verbeterde levensomstandigheden voor de dieren hetgeen resulteert in:

 • Minder diersterfte
 • Verbeterde gezondheid
 • Verhoogde voedsel conversie

Meer dan alleen een product

Bij QM Environmental International zijn we gericht op het produceren van resultaten, niet alleen het verkopen van producten. We willen het probleem bij de wortel aanpakken en niet alleen de symptomen behandelen. Daarom zetten we de MicroCat formuleringen, QM-BioStable en Dry Vapour Units pas in na een gedegen probleemanalyse en onderzoek door ons team van doorgewinterde professionals.

Met als resultaat dat onze oplossingen helpen bij het behalen van:

 • Consistente, stabiele productie
 • Verlaagde ammoniak emissie
 • Een toename van de productieopbrengst
 • Verbeterde mestwaarde van de mest

Klik hier om te lezen hoe onze producten helpen bij het verlagen van ammoniak emissies in varkens en pluimveehouderijen en daarbij een toename van productie realiseren.

Of neem contact op met QM Environmental International om te ontdekken wat MicroCat, QM-BioStable en de Dry Vapour Unit voor uw kunnen betekenen.