Geur Controle

Veel industrieën hebben te maken met aanscherping van de regelgeving op het gebied van geuremissie. Naarmate woonwijken steeds dichterbij industriegebieden gebouwd worden, neemt de behoefte aan geurbeheersingsmaatregelen toe.

QM Environmental International biedt verschillende duurzame oplossingen voor geurbestrijding die gericht zijn op het elimineren van geuren afkomstig van:

 • Fabrieken
 • Rioolgemalen
 • Restaurant keukens
 • Afval transport, verwerking & compostering
 • Afvalwaterbehandeling en slibverwerking

QM Environmental International biedt verschillende oplossingen die kunnen worden gebruikt om de emissies van deze sectoren op te vangen.

De oplossingen van QM Environmental International omvatten:

 • MicroCat®-ANL, een vloeibare microbiële formule die vluchtige vetzuren afbreekt en sulfiden omzet in elementair zwavel in rioolnetwerken, composteerinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met als resultaat dat stank- en H2S-vorming maar ook corrosie van beton voorkomen wordt.
 • Dry Vapor Unit, een innovatief geurcontrolesysteem dat in staat is bijna elke vorm van geuremissie in gebouwen en in de buitenomgeving te verminderen. Geschikt voor binnen- en buitenopstelling.
 • QM-Atom-serie, geurneutraliserende middelen geschikt voor gebruik in traditionele geurcontrole vernevelsystemen.

MicroCat-ANL voor geur en H2S-controle in rioolleidingen, gemalen & a.w.z.i.'s

Dry Vapor Unit voor watervrije atmosferische geurcontrole

QM-Atom-serie voor traditionele geurneutralisatie

De oplossingen van QM Environmental International helpen bij:

 • Vermindering van rioolstank en de vorming van waterstofsulfidegas in rioolbuizen, gemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties, waardoor tevens corrosie door H2S-gas wordt voorkomen
 • Minimaliseren van geuremissies in de omgeving van restaurantkeukens, afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvalverwerkings- en composteerlocaties
 • Voorkomen van geurophoping in fabrieken

Verminderde geuremissies resulteren in:

 • Minder geurklachten
 • Verbeterde gezondheidsomstandigheden voor werknemers en omwonenden
 • Verlengde levensduur van rioolnetwerken
 • Ononderbroken werkprocessen

Meer dan een product

Bij QM Environmental International zijn we gefocust op het produceren van resultaten, niet alleen op het verkopen van producten. We willen het probleem bij de wortel aanpakken en niet alleen de symptomen behandelen. Daarom zetten we onze oplossingen pas in na een gedegen probleemanalyse en onderzoek door ons team van doorgewinterde professionals.

Hierdoor kunnen onze oplossingen het volgende bereiken:

 • Consistente, stabielere operaties
 • Verhoogde inkomsten uit de operatie

Klik hier om meer te lezen over hoe onze producten geuremissies hebben helpen oplossen.

Neem contact op met QM Environmental International om erachter te komen wat we voor u kunnen doen.