Commercieel

Hotel- en restaurantkeukens hebben vaak last van onderhoudsproblemen die in verband staan met vloerreiniging en badkamer/toilet- en keukenafvoerleidingen.

Veilige, natuurlijke microbiële MicroCat producten van QM Environmental International, zijn speciaal ontwikkeld om commerciële keukens en instellingen soepel te laten functioneren.

Samengesteld uit een unieke combinatie van gespecialiseerde, natuurlijk voorkomende microben en andere ingrediënten, kunnen MicroCat-producten helpen bij het oplossen van veelvoorkomende problemen met betrekking tot de productie en bereiding van voedselproducten.

Onze oplossingen worden toegepast in: cafés/bars, restaurant & hotel keukens, hotel badkamers, vakantieparken, fast food restaurants.

QM Environmental International oplossingen omvatten:

 • MicroCat-BFL, een biologische vloerreiniger met natuurlijk voorkomende, veilige microben en reinigers. Hersteld de oorspronkelijke stroefheid van de keukenvloer
 • MicroCat-BioPOP, Slow release blok voor vetcontrole in vetafscheiders en pompputten en rioolleidingen
 • MicroCat-ECL, Enzymatisch vloeibaar reinigingsmiddel voor het ontvetten van oppervlakken, afzuigkaproosters, potten, pannen en bestek
 • MicroCat-FL, een schuimende vloeibare reiniger op basis van natuurlijk voorkomende microben en reinigers. Het product is geformuleerd voor het vervangen van ineffectieve bijtende reinigingsmiddelen voor keukenvloerafvoeren. Reinigt en ontgeurt en maakt het onaantrekkelijk voor rioolvliegjes
 • MicroCat-GEL-XP, een vloeibare microbiële formulering voor afvoer en vetput reiniging in combinatie met een automatische doseerpomp.
 • MicroCat-PTL, een vloeibaar mengsel van natuurlijk voorkomende bacteriën voor gebruik in het reinigen en geurvrij houden van badkamer afvoeren en sifons
 • QM-UrineGeurKiller, een vloeibaar mengsel van natuurlijk voorkomende bacteriën voor het bestrijden en voorkomen van urinestank in openbare urinoirs en toiletten.
 • Dry Vapour Unit, Geurneutralisatie systeem voor afzuigkappen in restaurantkeukens. Voorkomt dat de omgeving van het restaurant geuroverlast heeft.
Door de biologische afbreekbaarheid van ongewenste afvalstoffen, zoals vetten en oliën te bevorderen, kunnen microbiële MicroCat- producten voor commerciële toepassingen goedkoop:

 • Verstoppingen van afvoeren en vetafscheiders voorkomen
 • Gladde vloeren reinigen en hun stroefheid herstellen
 • Vetten, oliën en vezelachtige eiwitten afbreken
 • Stankoverlast verminderen of zelfs helemaal voorkomen
 • De biologische verwerking van eiwitten, suikers en koolhydraten verbeteren hetgeen resulteert in een vermindering van het BZV gehalte – en druk op de afvalwaterzuivering verlagen
De QM Environmental International oplossingen helpen bij:
 • Snellere, efficiëntere afbraak van vetten en olie op vloeren, in afvoeren, vetafscheiders en rioleringen
 • Verminderen van uitglijd incidenten als gevolg van gladden vloeren
 • Lagere reinigingskosten
 • Verlaagde blootstelling aan milieuaansprakelijkheid claims
QM Environmental International kan helpen bij het bereiken van een stabiele en duurzame bedrijfsvoering.
Klik hier om te lezen hoe onze producten geholpen hebben bij reiniging en afvoeronderhoudsproblemen.

Neem contact op met QM Environmental International op om te ontdekken wat onze oplossingen voor u kunnen betekenen.