Over ons

QM Environmental International B.V. is gespecialiseerd in milieubiotechnologie en biedt geïntegreerde oplossingen voor milieuproblemen in bodem, water en lucht. 

QM Environmental International is een internationaal opererende onderneming met vertegenwoordiging in veel Europese landen. QM Environmental International werkt nauw samen met klanten in de industriële, publieke en overheidssector. QM Environmental International is betrokken bij uitgebreid lopend onderzoek om nieuwe en verbeterde bio-reagentia en technieken te bedenken en te ontwikkelen om de wereldwijde vervuilingsproblemen aan te pakken.
QM Environmental International biedt een breed scala aan oplossingen voor milieukwesties die de levenskwaliteit in dichtbevolkte gebieden helpen verbeteren.

QM Environmental International hanteert een pragmatische onderzoeksaanpak. Onze onderzoekservaring op laboratoriumniveau en in de praktijk heeft gedurende vele jaren geresulteerd in innovatieve en praktische oplossingen die een snelle biologische afbraak van een spectrum van organische verontreinigende stoffen mogelijk maken.

De biotechnologische producten die QM aan verschillende sectoren levert, voldoen aan de Klasse 1-norm voor micro-organismen zoals gedefinieerd door de Europese Federatie van Biotechnologie (E.F.B.) en zijn “G.R.A.S. – Generally Regarded As Safe “. Ze voldoen aan richtlijn 2000/54 van de Europese Unie.

Intensieve controle voor, tijdens en na productie van ingrediënten en eindproduct garandeert de veiligheid van de producten voor flora en fauna.

Technisch gezien zijn er weinig grenzen aan het nut van de QM Environmental International-aanpak als het gaat om problemen met koolwaterstoffen en andere organische vervuiling. Tot dusver heeft de QM Environmental International-aanpak zichzelf bewezen in: 

 • Industriële & Huishoudelijk afvalwaterbehandeling
 • Biologische sanering van vervuilde grond en grondwater
 • Geur controle
 • Vet & Olie & H2S controle in rioleringen en rioolgemalen
 • Reiniging van vloeren in restaurantkeukens & voorkomen van verstoppingen in keukenafvoeren en vetafscheiders
 • Algen controle in vijvers en meren
 • Compostering van GFT afval
 • Commerciële landbouw & vis en veeteelt.

Wanneer QM Environmental International met een probleem wordt geconfronteerd, probeert het de vriendelijkste milieuoplossing te vinden. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van producten en toepassingen de positieve opbrengst voor het milieu altijd een belangrijke factor is. Het eindproduct of de toepassing is een combinatie van kostenefficiëntie en milieuopbrengst. De producten van QM Environmental International kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën;

 • Bioaugmentatie Producten
 • Organische substraten voor Afvalwaterbehandeling & Bioremediatie
 • Geur Controle Systemen & Producten
 • Laboratorium & Adviesdiensten