Praktijkverslag | Algen Controle

De kwaliteit van het oppervlaktewater in vijvers, waterdepots, kanalen, rivieren en meren wordt beïnvloed door de instroom van verontreinigingen.

Bemesting in de landbouw of op golfbanen, lozing van behandeld of onbehandeld rioolwater, industrieel chemische lozingen of een overmatige hoeveelheid watervogels en zelfs vissen, zal de waterkwaliteit van het ontvangende waterlichaam ernstig beïnvloeden. Dit kan tot algenbloei (eutrofiëring) en zelfs tot de volledige uitsterving van het waterleven (distroficatie) leiden.

Algenbloei is een snelle toename van de algenpopulatie in een watersysteem. Algenbloei kan voorkomen in zoetwater- en mariene milieus.

Gewoonlijk zijn er slechts één of enkele fytoplankton-soorten bij betrokken en sommige algenbloei kan worden herkend door verkleuring van het water als gevolg van de hoge dichtheid van gepigmenteerde cellen.

Hoewel er geen officieel erkend drempelniveau is, kunnen algen worden beschouwd als bloeiend in concentraties van honderden tot duizenden cellen per milliliter, afhankelijk van de veroorzakende soort.

Algenconcentraties kunnen miljoenen cellen per milliliter bereiken.

De waargenomen kleuren zijn groen, geelachtig bruin of rood. Heldergroene bloemen kunnen ook voorkomen.
Deze zijn het resultaat van blauwgroene algen, die eigenlijk bacteriën (cyanobacteriën) zijn.

Sommige algenbloei is het gevolg van een teveel aan voedingsstoffen (met name fosfor en stikstof) in het water en hogere concentraties van deze voedingsstoffen in water veroorzaken een toegenomen groei van algen en groene planten.

Scenedesmus, een alg die veel voorkomt in oppervlaktewater en afvalwaterzuiveringsvijvers en lagunes.

De aanwezigheid wijst erop dat stikstof- en fosforvoedingsstoffen beschikbaar zijn.

Naarmate er meer algen en planten groeien, sterven er andere. Deze dode organische stof wordt voedsel voor bacteriën die het afbreken. Met meer voedsel beschikbaar, nemen de bacteriën in aantal toe en verbruiken ze al het opgeloste zuurstof in het water. Wanneer het opgeloste zuurstofgehalte afneemt, kunnen veel vissen en waterinsecten niet overleven. Dit resulteert in een dood gebied.

Algenbloei kan ook van belang zijn omdat sommige soorten algen neurotoxinen produceren.

Bij de hoge cel concentraties die tijdens sommige algengroei explosies worden bereikt, kunnen deze toxines ernstige biologische effecten hebben op dieren in het wild. Algenbloei samengesteld uit fytoplankton waarvan bekend is dat ze van nature biotoxines produceren, wordt vaak blauwalg genoemd.

Bioaugmentatie

Bioaugmentatie kan helpen bij het herstellen van het natuurlijk evenwicht in het water en algengroei onder controle houden door de voedingsstoffen die algen gebruiken (stikstof en fosfaat) op te nemen.

Praktijkverslag Dierentuin herstelt gracht rondom gorilla eiland

Dit praktijkverslag beschrijft hoe m.b.v. bioaugmentatie de gracht rondom het gorilla eiland in Diergaarde Blijdorp snel herstelt werd voorafgaand aan het 150 jarig jubileum.

 Praktijkverslag Boerderijvijver algen controle

Dit praktijkverslag beschrijft hoe bioaugmentatie een vijver op een boerderij die te kampen heeft met vissterfte als gevolg van algenbloei tijdens warm weer. (Engels)