Praktijkverslag | Atmosferische Geur Controle

Verwerkende industrieën, afvalverwerking- & transportbedrijven, riool en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties maar ook horecabedrijven worden meer en meer geconfronteerd met lokale bewoners die klagen over de kwalijke geuren die ze in hun leefomgeving ervaren. Lokale autoriteiten eisen dat de probleemveroorzakers iets doen met betrekking tot het beperken van de geuremissie. Bedrijven die klachten van omwonenden willen vermijden, nemen al voorzorgsmaatregelen om de uitstoot die ze veroorzaken te beperken.

Praktijkverslag Geur controle bij een zuiveringsslib laadstation met de DVU

De ontwatering en de afvoer van zuiveringsslib op rioolwaterzuiveringen gaat gepaard met veel geuremissie. Tijdens het ontwateringsproces komt er veel H2S en ammoniak vrij en ook het ontwaterde slib blijft lang geuren. Dit vormt een probleem tijdens de opslag en het laden van vrachtwagens die het gedroogde slib afvoeren. In dit praktijk verslag wordt beschreven hoe op een sliblaadstation van een r.w.z.i. met behulp van het DVU-systeem de stank geneutraliseerd wordt zodat als de deuren van het laadstation openstaan er geen overlast voor de omgeving ontstaat en de vrachtwagen chauffeur zonder problemen zijn wagen in en uit kan.