Praktijkverslag | Bioremediatie
Bioremediatie is een proces dat wordt gebruikt voor de behandeling van verontreinigde media, inclusief water, bodem en ondergrond, door de omgevingscondities te wijzigen om de groei van micro-organismen te stimuleren en de verontreinigingen biologisch af te breken. In veel gevallen is bioremediatie goedkoper en duurzamer dan andere saneringsalternatieven. Biologische sanering is een vergelijkbare aanpak voor de behandeling van afvalstoffen, waaronder afvalwater, industrieel afval en GFT afval.

De meeste bioremediatie processen omvatten oxidatie-reductiereacties waarbij ofwel een elektronenacceptor (gewoonlijk zuurstof) wordt toegevoegd om de oxidatie van een gereduceerde verontreinigende stof (bijv. brandstoffen) te stimuleren of een elektronendonor (gewoonlijk een organisch substraat) wordt toegevoegd om geoxideerde verontreinigende stoffen (nitraat, perchloraat), geoxideerde metalen, gechloreerde oplosmiddelen, explosieven en drijfgassen af te breken. In beide benaderingen kunnen extra voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en pH-buffers worden toegevoegd om de omstandigheden voor de micro-organismen te optimaliseren.

In sommige gevallen worden gespecialiseerde microbiële culturen toegevoegd (bioaugmentatie) om de biologische afbraak verder te verbeteren.
Enkele voorbeelden van bioremediatie-gerelateerde technologieën zijn fytoremediatie, mycoremediatie, bioventing, bioleaching, landfarming, bioreactor, compostering, bioaugmentatie, rhizofiltratie en biostimulatie.

Case study

White Paper: Aquifer pH buffering during Enhanced Reductive Dechlorination

This White Paper explains the effects of groundwater pH on microbial activity rates and how buffering can help during Enhanced Reductive (ERD) Dechlorination remediation projects.

Praktijkverslag Sulfaat versterkte Bioremediatie (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft het gebruik van sulfaat om de anaerobe bioremediatie van koolwaterstoffen in grondwater onder sulfaatbeperkende omstandigheden te stimuleren.

Praktijkverslag Permeabele reactieve barrière voor de behandeling van Trichlooretheen (TRI) Pluim (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de vorming van een permeabele reactieve barrière (PRB) met EOS® geëmulgeerde olie-substraat voor de behandeling van een TRI pluim.

Praktijkverslag Het gebruik van CoBuphMg™ om de pH van het grondwater te corrigeren (Engels)

Dit praktijkverslag laat zien hoe het toevoegen van CoBupHMg ™, een colloïdale buffer, de pH van het grondwater kan regelen en aanpassen voor verbeterde bioremediatie.

Praktijkverslag Biofarming van met diesel verontreinigde grond (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de ex-situ biologische sanering van grond verontreinigd met dieselbrandstof uit een lekkende ondergrondse tank.

Verbeterde reductieve dechlorering op een uitdagende locatie

 

Ondanks de effectiviteit en lage kosten om gechloreerde verbindingen te behandelen, wordt verbeterde reductieve dechlorering vaak over het hoofd gezien als een saneringsalternatief wanneer ongunstige biologische omstandigheden zoals een lage pH en niet-detecteerbare microbiële activiteit bestaan. Maar zelfs deze sites kunnen met een zorgvuldige planning met de juiste aanpassingen succesvol en betaalbaar worden behandeld. Deze casestudy beschrijft hoe EOS-producten kunnen worden gebruikt om een locatie op te ruimen die als niet geschikt wordt beschouwd voor bioremediatie.