Praktijkverslag | Vet & Geur Controle

in Rioolnetwerken

Stank vanuit rioolleidingen en gemalen wordt veroorzaakt door vluchtige vetzuren en/of waterstofsulfide (H2S) of opgehoopt olie en vet. Daarnaast zorgen vetten die zich ophopen in gemalen of rioolbuizen voor verstoppingsproblemen en extra onderhoudskosten voor rioolbeheerders. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over hoe u geuren op een natuurlijke en economische manier kunt beheersen.

Praktijkverslag

Witboek: “Microbiële Geur Control in Rioolnetwerken en afvalwaterzuivering” (Engels)

Dit witboek legt de oorzaken van geur veroorzakende stoffen in rioolsystemen uit en hoe het natuurlijke proces van bioaugmentatie geuren in afvalwaterverzamelsystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties kan verminderen.

Witboek: “Vet Biodegradatie” (Engels)

Dit witboek verklaart de wetenschap achter bioaugmentatie en hoe dit natuurlijke proces vet kan afbreken om geuren, verstoppingen en onderhoudsproblemen in verzamelsystemen te voorkomen.

Voor behandeling met MicroCat-BioPOP

1 maand na start van de behandeling met MicroCat-BioPOP

Praktijkverslag H2S controle in een drukriool netwerk – MicroCat-ANL (Engels)

Dit praktijkverslag evalueert de effectiviteit van het gebruik van microbiële producten voor het verlagen van waterstofsulfide (H2S) gedurende een periode van 3 jaar en vergelijkt de kosten met een chemisch (nitraten) behandelingsprogramma. De studie toonde aan dat H2S 95% van de tijd was verminderd tot minder dan 10 ppm. De kosten van het programma waren 41% lager dan het chemische programma, waardoor de opdrachtgever meer dan € 21.000 per jaar bespaarde. Het programma had ook stroomafwaarts verdere voordelen op de RWZI, waaronder verminderde zuurstofbehoefte (BZV), verbeterde bezinking van vaste stoffen (lagere slibvolume-index) en verminderde geur.

Praktijkverslag Gemeentelijk rioolnetwerkonderhoud – MicroCat-BioPOP (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de effectiviteit van het gebruik van microbiële producten voor het beheersen van vetopbouw in overbelaste gemeentelijke rioolnetwerken. Deze specifieke lokale overheid in Nederland moest ieder kwartaal delen van hun rioolnetwerk laten reinigen. Het gebruik van MicroCat-BioPOP’s in hun netwerk bespaarde hen meer dan € 30.000, – op hun onderhoudskosten.